torsdag 8 augusti 2013

Metropoliten Kallistos Ware om skapelsen

Måndagen den 28 januari ledde metropolit Kallistos Ware en vesper i St Laurentii kyrka och höll därefter ett anförande om ortodox skapelseteologi. Den snart åttioårige biskopen är en av de mest inflytelserika ortodoxa rösterna i samtiden, känd för sin bok Den ortodoxa kyrkan, för den engelska översättningen av Filokalian och för sitt ekumeniska engagemang. 

Under dagarna i Lund fick han flera tillfällen att tala om just dessa ämnen på Centrum för teologi och religionsvetenskap, bl a under en fakultetsföreläsning. När han kom till Stiftelsen menade en av de närvarande att detta var lika stort som att Lady Gaga skulle ha kommit på besök till vilket annat sammanhang som helst, och även om liknelsen kanske haltar något, så säger den i alla fall att kyrkan var välfylld den här kvällen... 

Men det var inte bara en kyrklig kändis som hade kommit på besök, utan en varm och humoristisk tänkare, som också kom till sin rätt när han svarade på frågor. Vid ett tillfälle under veckan berättade han om hur han hade somnat på en föreläsning, som han hade hållit själv! 

I kyrkan började biskopen, på sin klingande oxfordengelska, med att citera skapelseberättelsens ord om att allt var mycket gott i Guds ögon. Eller som det står i den grekiska översättningen av 1 Mosebok: "helt och hållet gott och skönt"! Ett av de exempel som biskopen gav kom från en av hans egna fäder på Patmos, den ö där Ware själv blev både präst och munk och där han fick namnet Kallistos. Denne vägledare talade till alla om det elfte budet, som enligt honom var att älska träden! Till sina biktbarn gav han i bot att plantera träd. Och förkunnelsen var så genomträngande att den kala klippön förvandlades till en alltmer grönskande och skogstät plats. 

Men varför skapade Gud då världen? Frågan är olöslig, menade biskopen, men samtidigt nödvändig att ställa. Med hjälp av den tidiga kyrkans teologer artikulerade han ett preliminärt svar: för att kärleken och glädjen är ömsesidig.

Den som vill höra metropolitens föreläsning i sin helhet kan återfinna på den här sidan. Kvällen arrangerades av Sophia - förening för studiet av östkyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar