tisdag 3 september 2013

Bibel och predikan i bysantinsk kristendom

Tisdag 8 oktober 2013 kommer Mary Cunningham att gästa Lund och föreläsa över ämnet

Preaching and the Bible in the Byzantine Church

Cunningham är ortodox kyrkohistoriker från universitetet i Nottingham. Hon är specialist på tidigkristna och bys
antinska predikningar och hymner och har bland annat skrivit boken Faith in the Byzantine World.

Tid och plats: 16:15 - 17:00, CTR sal 215

 
En av Cunninghams senaste böcker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar