måndag 2 december 2013

Metropolit Anthony (Bloom) av Sourozh

Det är i år tio år sedan metropolit Anthony (Bloom) av Sourozh gick bort. Han var känd som en betydelsefull andlig fader och författare - även långt utanför den ortodoxa kyrkans gränser. Vi har bjudit in Annicka Lindberg till en Anthony Bloom-afton måndag den 9 december 2013. Lindberg kände metropolit Anthony personligen under många år:  

18:00 ortodox vesper (fader Tikhon Lundell) i St Laurentii kyrka.
19:00 Lindbergs föredrag i biblioteket på Laurentiistiftelsen:


"Varenda människa är oändligt dyrbar" - om metropolit Anthony Blooms undervisning och liv.


Alla är hjärtlig välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar