fredag 1 februari 2013

Hieromunk Abraham (Ginju) besökar Lund

23 april 2013, kl 18 förrättas vesper med fader Abraham i St. Laurentii kyrka i Lund. Efter aftongudstjänsten kommer prästmunken att föredra över temat

"Romanian Monasticism and Its  Specificity from the Early Church up until Today"

Fader Abraham tillhör den helige Johannes Döparens kloster i Alba Iulia (Rumänien). Han bor nu i Köpenhamn och är församlingspräst för Gudsmoders Fødsel ortodoxa kyrka i den danska huvudstaden, och han är även sekreterare för rumänske kyrkans nordiska stift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar