sophia

onsdag 15 april 2015

Den koptiska biskop Thomas besöker Skåne

Den koptiska munken och biskopen Thomas av el-Qusiya och Meir besöker Skåne. Han förestår klostret och retreatcentret Anafora i den egyptiska öknen.
  • Fredag 24 april kl 14:15 talar han om klosterliv i det nutida Egypten. Ställe: Lunds universitet  (LUX sal B336).
  • Söndagen 26 april kl. 13–15 talar han om det kristna hoppet och ökenfäderna. Ställe: Mariakyrkan vid
    Södervärn i Malmö. Klockan 9 på morgonen leder han även en koptisk liturgi i samma kyrka.
Föredragen är på engelska och är öppna för alla. Se Sophias facebooksida.tisdag 3 mars 2015

”Jag vill det gyllene” – Det liturgiska allkonstverket och ekfrasens möjligheterTorsdag den 19 mars blir det östkyrklig Sophia-afton i Laurentii-stiftelsens bibliotek i Lund.

17:30: Ortodox vesper i S:t Laurentii kyrka (präst: fader Stefan, kyrkoherde i S:t Demetrios församling).

18:30: Universitetslektor Helena Bodin: ”Jag vill det gyllene” – Det liturgiska allkonstverket och ekfrasens möjligheter (föredrag).

Helena Bodin är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och undervisar på Newmaninstitutet i Uppsala. Hennes publikationer inkluderar titlar som Ikon och ekfras och Bruken av Bysans.
 

Kvällen arrangeras av Sophia i samarbete med studieförbundet Bilda.
Arrangemanget är gratis och öppet för alla intresserade.

måndag 2 december 2013

Metropolit Anthony (Bloom) av Sourozh

Det är i år tio år sedan metropolit Anthony (Bloom) av Sourozh gick bort. Han var känd som en betydelsefull andlig fader och författare - även långt utanför den ortodoxa kyrkans gränser. Vi har bjudit in Annicka Lindberg till en Anthony Bloom-afton måndag den 9 december 2013. Lindberg kände metropolit Anthony personligen under många år:  

18:00 ortodox vesper (fader Tikhon Lundell) i St Laurentii kyrka.
19:00 Lindbergs föredrag i biblioteket på Laurentiistiftelsen:


"Varenda människa är oändligt dyrbar" - om metropolit Anthony Blooms undervisning och liv.


Alla är hjärtlig välkomna!

tisdag 5 november 2013

Prayers and Rulers in the Ethiopian Kingdom

Professor Shiferaw Bekele, professor i etiopisk historia vid Universitetet i Addis Abeba (Etiopien) kommer till Lund och kommer att ge en öppen föreläsning fredag 13 december, kl. 15:15, på  Centrum för teologi och religionsvetenskap:

Prayers and Rulers in the Ethiopian Kingdom - Characteristics of the Medieval and Post-Medieval Church of  Ethiopia

(Sophia står inte för arrangemanget.)

Egyptiska kristna 2

Amnesty International om de kristna i Egypten:

‘How long are we going to live in this injustice?’: Egypt’s Christians caught between sectarian attacks and state inaction

Christians scapegoated after dispersal of pro-Morsi sit-ins

tisdag 29 oktober 2013

Ortodoxa kyrkor och gudstjänster i Lund och regionen

Här är en lista över relevanta gudstjänster och kyrkor som Sophia känner inom området

Lund

Ortodoxa gudstjänster våren 2014 (firas om inte annat är markerat i Laurentiistiftelsens kyrka, Kastanjeg. 19 C):

 - lördag 11 jan 2014 kl 8: julgudstjenst (Gena) i St. Maria etiopisk-ortodoxa kyrka på Norra kyrkogården i Lund
 - lördag 25 jan 2014 kl 10: (fader Stefan, kyrkoherde i Helige Demetrios ortodoxa församling i Kristianstad, serbisk-ortodoxa kyrkans jurisdiktion) 
- lördag 29 mars 2014 kl 10 
- lördag 24 maj 2014 kl 10

Malmö

S:t Kyrill och Methodius (serbisk-ortodoxa kyrkan i Malmö) Cedergatan 4, 040-83014
Regelbundna gudstjänster på slaviska

Rumänsk-ortodoxa kyrkan i Malmö
Vanåsgatan 66, 040-152461
Gudstj fredag kl. 17
Liturgi sista söndagen i varje månad kl. 8.30

S:t Naum Ohridski (makedonsk-ortodoxa kyrkan i Malmö)
Danska Vägen 30, 040-192802
Liturgi söndag kl 10


Kristianstad

Helige Demetrius’ Ortodoxa Församling i Kristianstad (Svenska Ortodoxa Prosteriet)
Allégatan 18, 044-12 83 06
Regelbundna gudstjänster på svenska


Köpenhamn

Gudsmoders Beskyttelse forsamling i København (Konstantinopel) Blomstervænget 10 (Kongens Lyngby), +45 3887 3696
Regelbundna gudstjänster på danska

Gudsmoders Fødsel (Rumänsk-ortodoxa kyrkan i Köpenhamn) Skt Andreas Kirke, Gentofte/Ordrup, Kollegievej 2, 2920 Charlottenlund, +45 5360 8218
Regelbundna gudstjänster

Alexander Nevskij forsamling (Moskva)
Bredgade 53, +45 33132885
Regelbundna gudstjänster på slaviska; dansk liturgi sista lördagen i månaden kl 10

torsdag 17 oktober 2013

Egyptiska kristna och "den arabiska våren"


Påve Tawadros II av Alexandria


Sophia har bjudit in den amerikanska forskaren Jason Zaborowski att tala om

Egyptian Christians and the 'Arab Spring'

kl 16 måndag 28 oktober 2013 i sal 118 på Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Efteråt blir det möjlighet att fortsätta samtalet på pub.

Zaborowski från Bradley University i USA är expert på de kristna i Egypten och har bland annat skrivit boken The Coptic Martyrdom of John of Phanijoit: Assimilation and Conversion to Islam in Thirteenth-Century Egypt. 

måndag 14 oktober 2013

Förbundsark till Lund


Präst med tabot på huvudet
Det etiopiska Maria-kapellet på Norra kyrkogården i Lund invigs som kyrka med egen tabot (kopia på förbundsarken) och präst. Lördag 19 oktober 2013 kommer ärkebiskopen Abune Elias och en rad präster till Lund för att förrätta invigningen. Ritualen och gudstjänsten startar kl 8 om morgonen.

onsdag 18 september 2013

Etiopisk kyrkohistoria

Torsdag 26 september 2013 föreläsar Samuel Rubenson över ämnet

Kyrkan i grottan, klippan som kyrka 
– om det hemlighetsfulla medeltida etiopiska prästkungadömets uppgång och fall


Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria och uppvuxen i Etiopien. Föredraget är nr 4 i en serie där professorer redogör för egen aktuell forskning.

Tid och plats: 16:15 - 17:00, CTR sal 215

tisdag 3 september 2013

Bibel och predikan i bysantinsk kristendom

Tisdag 8 oktober 2013 kommer Mary Cunningham att gästa Lund och föreläsa över ämnet

Preaching and the Bible in the Byzantine Church

Cunningham är ortodox kyrkohistoriker från universitetet i Nottingham. Hon är specialist på tidigkristna och bys
antinska predikningar och hymner och har bland annat skrivit boken Faith in the Byzantine World.

Tid och plats: 16:15 - 17:00, CTR sal 215

 
En av Cunninghams senaste böcker

torsdag 8 augusti 2013

Metropoliten Kallistos Ware om skapelsen

Måndagen den 28 januari ledde metropolit Kallistos Ware en vesper i St Laurentii kyrka och höll därefter ett anförande om ortodox skapelseteologi. Den snart åttioårige biskopen är en av de mest inflytelserika ortodoxa rösterna i samtiden, känd för sin bok Den ortodoxa kyrkan, för den engelska översättningen av Filokalian och för sitt ekumeniska engagemang. 

Under dagarna i Lund fick han flera tillfällen att tala om just dessa ämnen på Centrum för teologi och religionsvetenskap, bl a under en fakultetsföreläsning. När han kom till Stiftelsen menade en av de närvarande att detta var lika stort som att Lady Gaga skulle ha kommit på besök till vilket annat sammanhang som helst, och även om liknelsen kanske haltar något, så säger den i alla fall att kyrkan var välfylld den här kvällen... 

Men det var inte bara en kyrklig kändis som hade kommit på besök, utan en varm och humoristisk tänkare, som också kom till sin rätt när han svarade på frågor. Vid ett tillfälle under veckan berättade han om hur han hade somnat på en föreläsning, som han hade hållit själv! 

I kyrkan började biskopen, på sin klingande oxfordengelska, med att citera skapelseberättelsens ord om att allt var mycket gott i Guds ögon. Eller som det står i den grekiska översättningen av 1 Mosebok: "helt och hållet gott och skönt"! Ett av de exempel som biskopen gav kom från en av hans egna fäder på Patmos, den ö där Ware själv blev både präst och munk och där han fick namnet Kallistos. Denne vägledare talade till alla om det elfte budet, som enligt honom var att älska träden! Till sina biktbarn gav han i bot att plantera träd. Och förkunnelsen var så genomträngande att den kala klippön förvandlades till en alltmer grönskande och skogstät plats. 

Men varför skapade Gud då världen? Frågan är olöslig, menade biskopen, men samtidigt nödvändig att ställa. Med hjälp av den tidiga kyrkans teologer artikulerade han ett preliminärt svar: för att kärleken och glädjen är ömsesidig.

Den som vill höra metropolitens föreläsning i sin helhet kan återfinna på den här sidan. Kvällen arrangerades av Sophia - förening för studiet av östkyrkan.

onsdag 22 maj 2013

Armeniens kyrkor


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Mother_See_of_Holy_Etchmiadzin.jpgOnsdag 29 maj kl. 19.00 föredrar Jesper Blid från Stockholms universitet om Armeniens senantika och medeltida kyrkor ( CTR i Lund, sal 118)
 
Armenien är ett land med en både fascinerande och tragisk historia. Enligt legenden var det på berget Ararat som Noas ark strandade. Armenien var dessutom den första nationen att kristnas på 300-talet och har därför en lång kyrkohistoria. Jesper Blid tar med oss på en spännande arkeologisk färd tillbaka i tiden och berättar om armeniska kyrkobyggnader från senantiken och medeltiden.

Arrangemanget anordnas av Collegium Patristicum Lundense.

Ortodox hedersdoktor i Lund

 
Susan HarveyProfessor och ortodox kyrkohistoriker Susan Ashbrook Harvey från Brown University (som gästade Sophia i 2011) utnämns till teologiska fakultetens hedersdoktor 2013. Hon föreläser torsdagen den trettionde maj kl. 09.15 under rubriken "Sensing More in Ancient Religion" på Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, sal 118.
 
Mer information på: Hedersdoktor Susan Ashbrook Harvey

fredag 1 februari 2013

Hieromunk Abraham (Ginju) besökar Lund

23 april 2013, kl 18 förrättas vesper med fader Abraham i St. Laurentii kyrka i Lund. Efter aftongudstjänsten kommer prästmunken att föredra över temat

"Romanian Monasticism and Its  Specificity from the Early Church up until Today"

Fader Abraham tillhör den helige Johannes Döparens kloster i Alba Iulia (Rumänien). Han bor nu i Köpenhamn och är församlingspräst för Gudsmoders Fødsel ortodoxa kyrka i den danska huvudstaden, och han är även sekreterare för rumänske kyrkans nordiska stift.

Metropolit Kallistos Ware på Laurentiistiftelsen: "God and the World"

onsdag 9 januari 2013

Parisexarkatets ärkebiskop avgår

Den tidigare så vitala ärkebiskop Gabriel av Komana har bett om att få avgå på grund av allvarlig sjukdom. Ärkebiskop Gabriel har lett det västeuropeiska stiftet sedan 2003. 

Metropolit Kallistos Ware talar om skapelsen

Måndag 28 januari 2013 kommer metropolit Kallistos Ware att tala i Lund på inbjudan av Sophia. Kl 18 blir det vesper i Laurentiistiftelsen med fader Tikhon. Efter gudstjänsten kommer biskopen att tala kring temat God and the World: The Orthodox Theology of Creation. Kallistos Ware är Oxford-akademiker och en av de mest inflytelserika ortodoxa teologerna och skribenterna i vår tid. Han har bland annat skrivit standardverket Den ortodoxa kyrkan.
Den 29 januari kl 16 kommer han även att hålla ett föredrag på Centrum för teologi och religionsvetenskap med titeln The Dialogue between Orthodoxy and the West: Problems and Opportunities.

lördag 17 november 2012

Återigen ortodoxikurs i Lund


Våren 2013 ges kursen "De ortodoxa kyrkornas tro och liv" vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap i Lund igen. Kursen är nätbaserad och har dragit studenter från hela landet. Se CTRs kurskatalog.

onsdag 17 augusti 2011

Susan Ashbrook Harvey till Lund


Sophia har bjudit in den ortodoxa amerikanska forskaren och författarinnan Susan Ashbrook Harvey till att hålla föredrag lördag den 17 september 2011, efter liturgin. Harvey har arbetat med grekiska pelarhelgon och syriska kvinnokör, fornkyrkliga dofter och Bibelgestalter i poesi. Som representant för den ortodoxa kyrkan i USA har hon bl a deltagit i flera samtal med de andra kyrkotraditionerna. I Lund kommer hon att tala om lekmannens roll i den tidiga kyrkan under rubriken Reflections on the Laity: Ancient Christian Views.

Program:

10.00 ortodox liturgi med fader Tikhon i St Laurentii kyrka, följt av en enkel lunch till självkostnadspris

12.00 ”Reflections on the Laity: Ancient Christian Views” föredrag av Susan A Harvey i Laurentiistiftelsens bibliotek (Kastanjegatan 19, Lund)

Alla är välkomna!

måndag 18 juli 2011

Bysantinsk konsert i Köpenhamn

Den rumänska kyrkan i Köpenhamn bjuder till konsert. Fader Abraham skriver:

I have the great joy to invite you to a small byzantine concert held on the 24th of July 2011 in Sankt Andreas Kirke, where we, by the good willing of our Catholic brothers, serve the Romanian Orthodox community. The program goes like this:

on the 24th July in the morning at 10.00 there will be the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom sang in Romanian Byzantine style
http://www.youtube.com/watch?v=3yvkXgp9rYc&playnext=1&list=PLF78CFAF431DF244A

On the 24th July in the evening at 20.00 there will be a special concert of Byzantine hymns (both Greek and Romanian style), with a icon exhibition (both painted in a naive Romanian style on glass as for old byzantine icons).
http://www.youtube.com/watch?v=85cpXUZUzPo

The presentation of the byzantine chants will be in Danish. All welcomed! You can invite others as well.

tisdag 7 juni 2011

Nya böcker från ortodox "Lundateolog"


David Heith-Stade översatte nyligen Metropolit Hilarion Alfejevs eminenta Trons mysterium till svenska för Artos och Anastasis Media. Nu publicerar han boken Marriage as the Arena of Salvation. An Ecclesiological Study of the Marital Regulation in the Canons of the Council in Trullo


Heith-Stade är doktorand i Lund och arbetar med kanonisk rätt.

torsdag 30 september 2010

Nytt ortodokst kirkebygg i Norge

Det ortodokse klosteret Hl. Trifon skita i Norge er ved å ferdigstille en ny kirke i de norske skoger; den er bygget etter forbilde av en kirke i Banja Rudnicka i Kosovo fra 1400-tallet, men den norske kirken skal vies den Hl. Trifon, skoltenes (østsamenes) apostel. Det er første gang en så stor kirke i tradisjonell ortodoks stil er bygget i Norge. Fra før har skitaens munker reist et kapell i laftet nord-russisk stil viet den hellige Serafim av Sarov. Den nye kirken skal innvies i november 2010. Her er et utvalg bilder av det nye kirkebygget hentet fra avisen Vårt land:
onsdag 1 september 2010

Kurs om ortodox tro och liv i Lund


Våren 2011 kommer Lunds Universitet att erbjuda en internetbaserad kurs om den östkyrkliga traditionen:

"De ortodoxa kyrkornas tro och liv" (TEOD04, 15 högskolepoäng).


måndag 5 april 2010

måndag 15 mars 2010

Religiosity in Contemporary RussiaSophia har inbjudit Professor Thomas Bremer från Münster till att föreläsa om den ortodoxa kyrkan i dagens Russland:

"Religiosity in Contemporary Russia - Results of a Survey"
Välkomna till Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (Lunds universitet) tisdag 23. mars kl. 19 i sal 118.

Bremer har skrivit en rad artiklar och böcker om den ortodoxa kyrkans situation i Öst-Europa och Balkan. Han leder ett institut för ekumenik och fredsforskning i Münster.

Se även följande länk.

torsdag 11 mars 2010

Det upplysta ögat

Sebastian Brocks bok Det upplysta ögat om Efraim Syrierns världen lanseras vid det nya Sankt Ignatios teologiska seminarium i Södertälje 27 mars 2010. Sebastian Brock deltar själv med en föreläsning.

onsdag 24 februari 2010

Tidig Jerusalem-liturgi i Lund

Professor Stig Symeon Frøyshov (Oslo):

The Late Antique Christian Rite of Jerusalem: Canon, Continuity and Origin

Öppen föreläsning tisdag 2:a mars kl. 18.15 i rom 218 på Centrum för Teologi och Religionsvetenskap i Lund

måndag 22 februari 2010

Ravenna i Lund


Lördagen den 17 april arrangerar Collegium
Patristicum Lundense Den patristiska dagen 2010 i Lund med temat:


Att lyssna till bilden
Om mosaikerna i Ravenna och deras tolkningLÖRDAGEN DEN 17 APRIL
13.15 Anne Karahan om samspelet mellan gudomligt ljus och gudomligt mörker i Ravennas tidigbysantinska bildvärld.

15.00 Kaffe & smörgås

15.15 Helena Bodin om sinnesintryck av Ravennas mosaiker i
modern svensk lyrik och prosa.

16.15 Avslutande samtal

17.00 Årsmöte för CPL

19.00 Patristisk afton med näring för kropp & själ.

Lokal: Sal 118, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Allhelgona
kyrkogata 8, Lund.

ANMÄLAN SENAST 7 APRIL:
Johanna.Broselid [at] teol.lu.se

lördag 13 februari 2010